Informacje dla mieszkańców

Rozstrzygnięcie konkursu "W zieleni i kwiatach"

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2013

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją dotyczącą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2013 r.

Ogłoszenie dot. Walnego Zgromadzenia Członków

Dział organizacyjny SM “Ostrobramska” informuje, że ogłoszony w dniu 27.05.2014 r. porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków, którego termin wyznaczony został na dzień 23.06.2014 r., nie ulega rozszerzeniu ponieważ do dnia 06.06.2014 r. nie zostały przedłożone projekty uchwał spełniające zapis paragrafu 86 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 83 ust.

Walne Zgromadzenie Członków

W załączeniu ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków w bieżącym roku.

Prace legislacyjne z zakresu prawa spółdzielczego

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi z zakresu prawa spółdzielczego uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i prosimy o składanie podpisów na listach z którymi zgłoszą się do Państwa gospodarze domów.

Odczyt wodomierzy w lokalach za II półrocze 2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody za II półrocze 2013 r. przeprowadzony będzie przez gospodarzy poszczególnych budynków w dniach od 7 do 9 stycznia 2014 r. w godzinach 17:00-20:00. Informacja o planowanym terminie odczytu dla danego budynku została umieszczona w gablotach na klatkach schodowych oraz na drzwiach wejściowych.

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013.

Oferty należy składać do 15.11.2013 r. w biurze Spółdzielni w Warszawie przy ul.Tarnowieckiej 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22-613-78-71 lub 22-612-56-66.

Siłownie plenerowe

Nasza Spółdzielnia zgłosiła swój udział w projekcie „Warszawa w dobrej kondycji” i wytypowaliśmy na naszym terenie trzy lokalizacje dla miejskich siłowni plenerowych. Po dokonanej przez Urząd Miasta weryfikacji zgłoszeń w Dzielnicy Praga Południe powstanie dziewięć nowych siłowni, natomiast na terenie naszej Spółdzielni wyłoniono dwie propozycje:

Subskrybuje zawartość