Informacje dla mieszkańców

Informacja nt Forum Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia

W załączeniu znajdą Państwo wyniki głosowań wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 17, 20, 26.06.2013 r.

Prace poprawiające bezpieczeństwo ppoż w budynkach - wymysłem Spółdzielni czy koniecznością?

Jak już pisaliśmy w artykule pt. „Bezpieczeństwo ppoż w budynkach Spółdzielni” zamieszczonym w ostatnim BIULETYNIE INFORMACYJNYM NR 6/2013r., od początku br trwają prace poprawiające warunki bezpieczeństwa ppoż w budynku Łukowska 4.

Prace poprawiające bezpieczeństwo ppoż w budynkach - wymysłem Spółdzielni czy koniecznością?

Jak już pisaliśmy w artykule pt. „Bezpieczeństwo ppoż w budynkach Spółdzielni” zamieszczonym w ostatnim BIULETYNIE INFORMACYJNYM NR 6/2013r., od początku br trwają prace poprawiające warunki bezpieczeństwa ppoż w budynku Łukowska 4.

Projekty uchwał i wnioski na WZ

W załączeniu ogłoszenie dotyczące projektów uchwał i wniosków na Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie Członków 2013

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej ogłoszeniem dot. Walnego Zgromadzenia Członków.

Nowy system gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady tzw. ustawy śmieciowej i od tego momentu podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku.

Bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2013 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie druku oświadczenia. Druki są również dostępne w Dziale Czynszów.

Subskrybuje zawartość