Informacje dla mieszkańców

Odczyty stanów wodomierzy

W dniach 7-9 stycznia 2015 r. wykonywane są na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Prosimy osoby, które nie udostępniły lokalu o kontakt z Gospodarzem budynku lub Działem Eksploatacji Spółdzielni celem umówienia się na indywidualny odczyt urządzeń.
Telefon kontaktowy 22 612-56-66 lub adres e-mail info@smo.waw.pl.

Odczyt podzielników kosztów centralnego ogrzewania

SM “Ostrobramska” informuje, że w dniach 14-21.01.2015 r. w godz. 9:30-19:30 przeprowadzany będzie odczyt podzielników kosztów centralnego ogrzewania drogą radiową /bez konieczności wchodzenia do mieszkań/.

Opóźnienie w księgowaniu wpłat na konta lokali

Informujemy Państwa, że w związku z zaistniałą po stronie banku awarią oprogramowania zapewniającego elektroniczne przekazywanie danych finansowych o dokonanych wpłatach na konta lokali w Spółdzielni nastąpiło opóźnienie w ich księgowaniu.

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielnii

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.
Oferty należy składać do dnia 17.11.2014 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71; 22 612 56 66.

Rozstrzygnięcie konkursu "W zieleni i kwiatach"

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2013

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją dotyczącą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2013 r.

Ogłoszenie dot. Walnego Zgromadzenia Członków

Dział organizacyjny SM “Ostrobramska” informuje, że ogłoszony w dniu 27.05.2014 r. porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków, którego termin wyznaczony został na dzień 23.06.2014 r., nie ulega rozszerzeniu ponieważ do dnia 06.06.2014 r. nie zostały przedłożone projekty uchwał spełniające zapis paragrafu 86 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 83 ust.

Walne Zgromadzenie Członków

W załączeniu ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków w bieżącym roku.

Subskrybuje zawartość