Informacje dla mieszkańców

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 2015 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tegorocznym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "Ostrobramska" (w załączniku).

Przerwa w działaniu Elektronicznego Biura Obługi

Informujemy Państwa, że w dniach 29–30.04.2015 r. Elektroniczne Biuro Obsługi mieszkańców (E-BOK) będzie niedostępne.
Po przerwie technicznej będzie ono dostępne w nowej szacie graficznej, a niektóre funkcje będą zmodyfikowane.

Przepraszamy za utrudnienia.

Odczyty stanów wodomierzy

W dniach 7-9 stycznia 2015 r. wykonywane są na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Prosimy osoby, które nie udostępniły lokalu o kontakt z Gospodarzem budynku lub Działem Eksploatacji Spółdzielni celem umówienia się na indywidualny odczyt urządzeń.
Telefon kontaktowy 22 612-56-66 lub adres e-mail info@smo.waw.pl.

Odczyt podzielników kosztów centralnego ogrzewania

SM “Ostrobramska” informuje, że w dniach 14-21.01.2015 r. w godz. 9:30-19:30 przeprowadzany będzie odczyt podzielników kosztów centralnego ogrzewania drogą radiową /bez konieczności wchodzenia do mieszkań/.

Opóźnienie w księgowaniu wpłat na konta lokali

Informujemy Państwa, że w związku z zaistniałą po stronie banku awarią oprogramowania zapewniającego elektroniczne przekazywanie danych finansowych o dokonanych wpłatach na konta lokali w Spółdzielni nastąpiło opóźnienie w ich księgowaniu.

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielnii

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.
Oferty należy składać do dnia 17.11.2014 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71; 22 612 56 66.

Rozstrzygnięcie konkursu "W zieleni i kwiatach"

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2013

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją dotyczącą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2013 r.

Subskrybuje zawartość