Informacje dla mieszkańców

Walne zgromadzenie Członków

W załączeniu ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków w bieżącym roku.

Istotne dokumenty w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zarząd SM “Ostrobramska” w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej z mieszkańcami budynku Łukowska 4, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zamieszcza poniżej istotne dokumenty w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zmiana wysokości kwoty udziału i wpisowego z tytułu wpisania się w poczet członków spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że aktualnie obowiązująca kwota z tytułu przystąpienia do spółdzielni wynosi 925 zł, z tego:

  • wpisowe 462,50 zł
  • udział 462,50 zł.

Sprzedaż/Kupno lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Zaległości w opłatach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 z 28.02.2007 r. Zarządu SM „Ostrobramska”, w dniu 05.04.2016 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach w opłatach z wyszczególnieniem pięter w budynku.

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2016 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie w Dziale Czynszów druków oświadczeń (załącznik w formacie .pdf dostępny również poniżej). Warunki otrzymania bonifikaty:

Veolia nadal usuwa awarię miejskiej sieci cieplnej.

W załączeniu informacja Veolia Energia Warszawa S.A.

Awaria miejskiej sieci ciepłowniczej

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o awarii miejskiej sieci ciepłowniczej poza osiedlem
i wstrzymaniu dostawy ciepła (c.o. i c.c.w.) do wszystkich budynków osiedla.
Według uzyskanych informacji usuwanie awarii potrwać może do godziny 20:00.

Subskrybuje zawartość