Informacje dla mieszkańców

Odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych

W dniach od 27 czerwca 2016r. do 06 lipca 2016 r. w godzinach 17°° - 20³° będą wykonywane na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe terminy dla poszczególnych budynków zostaną podane w ogłoszeniach, które zostaną wywieszone w gablotach na klatkach schodowych.

Nowy numer Biuletynu informacyjnego

Opublikowany został 12 numer Biuletynu informacyjnego Spółdzielni.

Walne zgromadzenie Członków

W załączeniu ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków w bieżącym roku.

Istotne dokumenty w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zarząd SM “Ostrobramska” w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej z mieszkańcami budynku Łukowska 4, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zamieszcza poniżej istotne dokumenty w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zmiana wysokości kwoty udziału i wpisowego z tytułu wpisania się w poczet członków spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że aktualnie obowiązująca kwota z tytułu przystąpienia do spółdzielni wynosi 925 zł, z tego:

  • wpisowe 462,50 zł
  • udział 462,50 zł.

Sprzedaż/Kupno lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Zaległości w opłatach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 z 28.02.2007 r. Zarządu SM „Ostrobramska”, w dniu 05.04.2016 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach w opłatach z wyszczególnieniem pięter w budynku.

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2016 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie w Dziale Czynszów druków oświadczeń (załącznik w formacie .pdf dostępny również poniżej). Warunki otrzymania bonifikaty:

Subskrybuje zawartość