Informacje dla mieszkańców

Walne Zgromadzenie członków

Załączone dokumenty pdf zawierają ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków oraz informacje dotyczące jego organizacji.

Program oszczędnościowy realizowany w Osiedlu „Ostrobramska”

S.M. „Ostrobramska”, działając pod szyldem poprzedniej Administracji jak i obecnej Spółdzielni, od wielu lat realizuje działania oszczędnościowe pozwalające na ograniczenie zużycia mediów w budynkach osiedla. Działania te wpływają na znaczne spowolnienie tempa wzrostu opłat lub pozwalają zmniejszyć opłaty za lokale.

Informacja o azbeście zawartym w rurach pionów zsypowych w budynkach S.M. "Ostrobramska"

Załączony dokument pdf zawiera informacje o azbeście zawartym w rurach pionów zsypowych w budynkach S.M. "Ostrobramska" oraz instrukcję postępowania użytkowników zsypów w budynkach Spółdzielni.

Regulamin Forum

UWAGA!

Zawiadomienie o remontach dźwigów osobowych

S.M. „Ostrobramska" zawiadamia, że wybrano wykonawcę tegorocznych remontów dźwigów osobowych. Roboty wykonywać będzie Firma:
„WINDA-Warszawa” Sp. z o.o., ul.Surowieckiego 12, W-wa.

Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Informacja dotycząca bieżących problemów w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. P 16/08.

Zawiadomienie

Przegląd Instalacji wentylacyjnych oraz Instalacji i urządzeń gazowych.

Zawiadomienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 Zarządu SM „Ostrobramska” z dnia 28.02.2007 r., w dniu 15.04.2009 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach czynszowych z wyszczególnieniem lokali w budynku.

Subskrybuje zawartość