Informacje dla mieszkańców

Uchwały na WZ

Uzupełnienie porządku obrad WZ

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Ostrobramska” w 2008 r.

Sprawozdanie RN

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w 2008 r. z uwzględnieniem przedsięwzięć podejmowanych w latach 2005-2008.

Walne Zgromadzenie członków

Załączone dokumenty pdf zawierają ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków oraz informacje dotyczące jego organizacji.

Program oszczędnościowy realizowany w Osiedlu „Ostrobramska”

S.M. „Ostrobramska”, działając pod szyldem poprzedniej Administracji jak i obecnej Spółdzielni, od wielu lat realizuje działania oszczędnościowe pozwalające na ograniczenie zużycia mediów w budynkach osiedla. Działania te wpływają na znaczne spowolnienie tempa wzrostu opłat lub pozwalają zmniejszyć opłaty za lokale.

Informacja o azbeście zawartym w rurach pionów zsypowych w budynkach S.M. "Ostrobramska"

Załączony dokument pdf zawiera informacje o azbeście zawartym w rurach pionów zsypowych w budynkach S.M. "Ostrobramska" oraz instrukcję postępowania użytkowników zsypów w budynkach Spółdzielni.

Regulamin Forum

UWAGA!

Subskrybuje zawartość