Przetargi

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedziba w warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 06.09.2012r. odbędzie się pisemny, nieograniczony przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego składającego się z 2-ch pokoi, usytuowanego na VII piętrze w budynku przy ulicy Ostrobramskiej 82 m 53 w Warszawie, o pow. użyt. 47,40 m2

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w 21 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji w budynku ul. Komorska 4.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedziba w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 12.04.2012 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego znajdującego się pod następującym adresem:

Przetarg nieograniczony na roboty ogrodnicze w 2012r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

koszenie trawników w ilości 15,68ha – 3 razy
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2 – 2 razy
cięcie pielęgn koron drzew – do 35 szt
sadzenie drzew – do 32 szt

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 06.03.2012 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla następujących lokali mieszkalnych:

  • Komorska 8 m. 1, pow. użyt. 59,40 m2 – 3 pokoje, widna kuchnia, parter; cena wywoławcza – 312.503,00 zł,

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTROBRAMSKA” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.12.2011 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych znajdujących się pod następującymi adresami:

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.11.2011 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicach:

Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 15.11.2011 r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łukowskiej 4 m. 72, o pow. użyt.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 04.10.2011 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicach:

  • Komorska 8 m. 1, o pow. użyt. – 59,40 m2 - 3 pok. + w. kuchnia - parter;
Subskrybuje zawartość