Przetargi

Przetarg na lokal

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 11.02.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 84 m. 38, o pow. użyt.

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 08.11.2012 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 181, o pow. użyt. 48,30 m2, składającego się z dwóch pokoi, widnej kuchni, łazienki z WC, usytuowanego na VI piętrze.

Przetarg na dostosowanie budynku do wymogów Ekspertyzy ppoż. i Postanowień PSP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 4 do wymogów Ekspertyzy ppoż. i Postanowień PSP.

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 25.09.2012r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni.

Przetarg na wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okresową wodomierzy indywidualnych na wodomierze legalizowane w budynkach Jarocińska 1, Witolińska 2 i 8, w ilości około 1788 szt.

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedziba w warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 06.09.2012r. odbędzie się pisemny, nieograniczony przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego składającego się z 2-ch pokoi, usytuowanego na VII piętrze w budynku przy ulicy Ostrobramskiej 82 m 53 w Warszawie, o pow. użyt. 47,40 m2

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w 21 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji w budynku ul. Komorska 4.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedziba w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 12.04.2012 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego znajdującego się pod następującym adresem:

Przetarg nieograniczony na roboty ogrodnicze w 2012r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

koszenie trawników w ilości 15,68ha – 3 razy
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2 – 2 razy
cięcie pielęgn koron drzew – do 35 szt
sadzenie drzew – do 32 szt

Subskrybuje zawartość