Przetargi

Przetarg na lokale

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 10.10.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:

Przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.08.2013r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem  gruntu dla lokali  mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:

Przetarg na lokale

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 12.07.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:

Wymiana ślusarki wejściowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana ślusarki wejściowej z wykonaniem oddzieleń ppoż w 9 budynkach mieszkalnych:
Komorska 8, 10, Tarnowiecka 3, Łukowska 7, 17, Witolińska 2, 4, 6, 8.

Przetarg na lokal

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 20.06.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 84 m. 38, o pow. użyt.

Przetarg na lokal

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 20.06.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 80 m. 197, o pow. użyt.

Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych, w zakresie:

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych:
Jarocińska 1 i Łukowska 9.

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawników w ilości 15,68 ha (3 razy) oraz cięcie żywopłotów w ilości 8.700 m2 (2 razy).

Przetarg na wynajem lokali

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilny i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 11.02.2013 r.

Subskrybuje zawartość