Przetargi

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w pięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Socha - Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Przetarg na wykonanie okładzin płytkowych w wejściach do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin płytkowych w wejściach do klatek schodowych 23 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Barbara Czajńska, Dział Techniczny, tel. (22) 612-58-59.

Przetarg na czyszczenie instalacji wentylacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na czyszczenie instalacji wentylacyjnych w 23 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.
Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Socha, Dział Techniczny, tel. 22 612 58 59.

Przetarg na lokale

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 10.10.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:

Przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.08.2013r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem  gruntu dla lokali  mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:

Przetarg na lokale

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 12.07.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:

Wymiana ślusarki wejściowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana ślusarki wejściowej z wykonaniem oddzieleń ppoż w 9 budynkach mieszkalnych:
Komorska 8, 10, Tarnowiecka 3, Łukowska 7, 17, Witolińska 2, 4, 6, 8.

Przetarg na lokal

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 20.06.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 84 m. 38, o pow. użyt.

Przetarg na lokal

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 20.06.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 80 m. 197, o pow. użyt.

Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych, w zakresie:

Subskrybuje zawartość