Przetargi

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 30.01.2015 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 06.10.2014 przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

Przetarg na wymianę przyłączy wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Jarocińska 1, Komorska 4, Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 8, Ostrobramska 78, z rozszerzeniem o budynek Tarnowiecka 3.

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 08.07.2014 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

Przetarg na czyszczenie instalacji wentylacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na czyszczenie instalacji wentylacyjnych w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p.Zdzisław Socha, Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 22.05.2014 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

1. ul. Witolińska 6 m 2A o pow. użyt. 19,87 m2; cena wywoławcza czynszu najmu 1.000 zł,

Przetarg na remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

Komorska 10 – wymiana poziomów w piwnicach;

Łukowska 17 – wymiana instalacji;

Ostrobramska 84 – wymiana poziomów w piwnicach;

Witolińska 6 – wymiana instalacji.

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w trzech budynkach wielorodzinnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów i koron drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przetarg na serwis urządzeń instalacji nawiewno-wywiewnej i przeciwpożarowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na serwis urządzeń instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i przeciwpożarowej w zespole budynków Łukowska 13, Tarnowiecka 5, 7, 9, 11, 13.

Subskrybuje zawartość