Przetargi

Powtórny przetarg na kontrolę okresową instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową 5-letnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

Przetarg na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Łukowska 7.

Przetarg na kontrolę instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową pięcioletnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

Przetarg na konserwację hydroforni wbudowanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację hydroforni wbudowanych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5, Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają p. Bogdan Rutkowski (roboty) oraz p. Jacek Paź (procedura), Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 14.05.2015 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonych w Warszawie przy ul. Łukowska 5 m. 52, pow. użyt. 35,80 m2, piętro XII.

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w 3 budynkach wielorodzinnych: Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 6.

Przetarg na wymianę legalizacyjną wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę legalizacyjną wodomierzy indywidualnych w budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 30.01.2015 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 06.10.2014 przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

Przetarg na wymianę przyłączy wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Jarocińska 1, Komorska 4, Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 8, Ostrobramska 78, z rozszerzeniem o budynek Tarnowiecka 3.

Subskrybuje zawartość