Przetargi

Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu Łukowska 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu budynku Łukowska 5 (krycie 1-krotne papą termozgrzewalną).

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 28.04.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5).

Przetarg nieograniczony na roboty: okresowy przegląd stanu technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 612-58-59, tel./fax. 613-89-01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

okresowy przegląd stanu technicznego 35 obiektów - roczny

Przetarg nieograniczony na wymiany częściowe instalacji ccw-zw

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ogłasza przetarg nieograniczony na wymiany częściowe instalacji ccw-zw w technologii PP3:
1.Piony ccw-zw w budynku Łukowska 15.
2.Poziomy ccw-zw w budynkach:
Łukowska 5 (klatki 1-7)
Witolińska 5 (klatki 4-6)
Łukowska 4.

Przetarg nieograniczony na roboty: koszenie trawników, cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: koszenie trawników w ilości 15,68ha, cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2.

Przetarg nieograniczony na roboty: remont dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: Remont dźwigów osobowych 13-przystankowych w budynkach Komorska 4 (klatka 3), Łukowska 5 (klatka 2), Łukowska 8 (klatka 4).

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5) oraz na ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (pozycje od 6-7).

Wymiana bramy głównej w garażu podziemnym Tarnowiecka 13 - przetarg powtórny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Wymiana bramy głównej w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.

Brama - Tarnowiecka 13Brama - Tarnowiecka 13

Okresowy przegląd stanu technicznego 30 obiektów - roczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa
tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Okresowy przegląd stanu technicznego 30 obiektów - roczny

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel.

Spółdzielnia zleci roboty glazurnicze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01
zleci roboty glazurnicze na klatkach schodowych (układanie płytek gresu)
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni, tel.612.58.59 - Pani mgr inż. Barbara Czajńska.

Subskrybuje zawartość