Przetargi

Przetarg na remont podkładu żelbetowego i nawierzchni z płytek gresowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na remont podkładu żelbetowego i nawierzchni z płytek gresowych w zespole budynków Łukowska 13, Tarnowiecka 5, 7, 9, 11, 13.

Przetarg na kontrolę instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową 5-letnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych 36 budynków – 4.115 lokali mieszkalnych.

Remont elewacji i płyt dachowych 3 hydroforni wolnostojących

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ogłasza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na remont elewacji i płyt dachowych 3 hydroforni wolnostojących.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 22% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 08.06.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m 93, o pow. użyt. – 48,30 m2, składającego się z 2–ch pokoi, widnej kuchni, łazienki z wc, usytuowanego na IX piętrze.

Przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.06.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej ze zobowiązaniem do ustanowienia prawa odrębnej własności dla lokali z odzysku stanowiących własność Spółdzielni oraz zawarcia umowy użyczenia tych lokali do czasu uzyskania przez Spółdzielnię wieczystego użytkowania lub prawa własności do gruntu na którym posadowione są budynki wraz z lokalami zgłoszonymi do przetargu, a do których Spółdzielni aktualnie to prawo nie przysługuje.

Informacja dotycząca ociepleń budynków

Przetarg na wykonawców ocieplenia pierwszych 6 budynków został rozstrzygnięty.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 13.04.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla poniższych lokali mieszkalnych:

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

  • koszenie trawników w ilości 15,68 ha – maks. 3 razy
  • cięcie żywopłotów w ilości 8.700 m2 – maks. 2 razy

 

Przetarg na ocieplenie budynków z częściową wymianą okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na
ocieplenie 6 budynków z częściową wymianą okien: Łukowska 4, 6, 15, Ostrobramska 80, 82, Witolińska 2.

Przetarg na remont dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel. 022.612.56.66, tel./fax.022.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont dźwigów osobowych w następujących budynkach:

  • Ostrobramska 84, kl.1 – 11 przystanków
  • Łukowska 3, kl.2 – 13 przystanków
  • Łukowska 8, kl.2 – 13 przystanków

 

Subskrybuje zawartość