Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych:
Jarocińska 1 i Łukowska 9.

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawników w ilości 15,68 ha (3 razy) oraz cięcie żywopłotów w ilości 8.700 m2 (2 razy).

Przetarg na dostosowanie budynku do wymogów Ekspertyzy ppoż. i Postanowień PSP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 4 do wymogów Ekspertyzy ppoż. i Postanowień PSP.

Przetarg na wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okresową wodomierzy indywidualnych na wodomierze legalizowane w budynkach Jarocińska 1, Witolińska 2 i 8, w ilości około 1788 szt.

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w 21 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji w budynku ul. Komorska 4.

Przetarg nieograniczony na roboty ogrodnicze w 2012r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

koszenie trawników w ilości 15,68ha – 3 razy
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2 – 2 razy
cięcie pielęgn koron drzew – do 35 szt
sadzenie drzew – do 32 szt

Drugi przetarg nieograniczony na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych oraz przebudowę komór śmietnikowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych z przebudową komór śmietnikowych na śmietniki w 23 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych oraz przebudowę komór śmietnikowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych z przebudową komór śmietnikowych na śmietniki w 23 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na regulację instalacji c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na regulację instalacji c.o. po ociepleniu 8 budynków mieszkalnych.

Subskrybuje zawartość