Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na lokale"

Przetargi na lokale

Przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.06.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej ze zobowiązaniem do ustanowienia prawa odrębnej własności dla lokali z odzysku stanowiących własność Spółdzielni oraz zawarcia umowy użyczenia tych lokali do czasu uzyskania przez Spółdzielnię wieczystego użytkowania lub prawa własności do gruntu na którym posadowione są budynki wraz z lokalami zgłoszonymi do przetargu, a do których Spółdzielni aktualnie to prawo nie przysługuje.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 13.04.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla poniższych lokali mieszkalnych:

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,70 m2, składającego się z trzech pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 221 (VIII p.).

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 11.01.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,40 m2, składającego się z dwóch pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 151 (VII p.).

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedziba w Warszawie ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.10.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 30.09.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 30.06.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 28.04.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5).

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5) oraz na ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (pozycje od 6-7).

Subskrybuje zawartość