Organy

PREZES ZARZĄDU
Roman Redelbach

CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
Jolanta Zielińska

PREZYDIUM RADY:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Dariusz KUJAWA
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - PanI Elżbieta GOLIŃSKA
Sekretarz Rady Nadzorczej - Pani Lidia OBIDZIŃSKA
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Eufemia Teresa PIÓRKOWSKA
Przewodnicząca Komisji Członkowskiej – Pani Teresa ANIOŁKIEWICZ
Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej – Pan Patryk MATALIŃSKI

Skład stałych Komisji Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska”

Komisja Rewizyjna RN:
1. P. Eufemia Teresa PIÓRKOWSKA – Przewodnicząca Komisji
2. P. Halina TODYS-NIEWIADOMSKA
3. P. Zofia MICHALAK-STRADOMSKA
4. P. Grażyna MIERZEJEWSKA

Komisja Członkowska RN:
1. P. Teresa ANIOŁKIEWICZ – Przewodnicząca Komisji
2. P. Anna OLEKSIAK
3. P. Przemysław MICHALSKI
4. P. Daniel SZYMANIK

Komisja Eksploatacyjna RN:
1. P. Patryk MATALIŃSKI – Przewodniczący Komisji
2. P. Marek CHABERSKI
3. P. Andrzej GŁUSZCZ
4. P. Lech ADAMCZAK