Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Ostrobramska” w 2008 r.

Sprawozdanie RN

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w 2008 r. z uwzględnieniem przedsięwzięć podejmowanych w latach 2005-2008.

Walne Zgromadzenie członków

Załączone dokumenty pdf zawierają ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków oraz informacje dotyczące jego organizacji.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 28.04.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5).

Koncert "Najpiękniejsze melodie świata"

20 kwietnia 2009 r. o godz. 18:00 zapraszamy do naszego klubu "Relax" (Warszawa, ul. Tarnowiecka 13, róg Łukowskiej, wejście do PKO, 1 p.) na koncert pt. "NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE ŚWIATA" w wykonaniu polskich gwiazd operetki:

Przetarg nieograniczony na roboty: okresowy przegląd stanu technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 612-58-59, tel./fax. 613-89-01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

okresowy przegląd stanu technicznego 35 obiektów - roczny

Program oszczędnościowy realizowany w Osiedlu „Ostrobramska”

S.M. „Ostrobramska”, działając pod szyldem poprzedniej Administracji jak i obecnej Spółdzielni, od wielu lat realizuje działania oszczędnościowe pozwalające na ograniczenie zużycia mediów w budynkach osiedla. Działania te wpływają na znaczne spowolnienie tempa wzrostu opłat lub pozwalają zmniejszyć opłaty za lokale.

Informacja o azbeście zawartym w rurach pionów zsypowych w budynkach S.M. "Ostrobramska"

Załączony dokument pdf zawiera informacje o azbeście zawartym w rurach pionów zsypowych w budynkach S.M. "Ostrobramska" oraz instrukcję postępowania użytkowników zsypów w budynkach Spółdzielni.

Subskrybuje zawartość