Zawiadomienie

Przegląd Instalacji wentylacyjnych oraz Instalacji i urządzeń gazowych.

Przetarg nieograniczony na roboty: koszenie trawników, cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: koszenie trawników w ilości 15,68ha, cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2.

Przetarg nieograniczony na roboty: remont dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: Remont dźwigów osobowych 13-przystankowych w budynkach Komorska 4 (klatka 3), Łukowska 5 (klatka 2), Łukowska 8 (klatka 4).

Zawiadomienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 Zarządu SM „Ostrobramska” z dnia 28.02.2007 r., w dniu 15.04.2009 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach czynszowych z wyszczególnieniem lokali w budynku.

Raport dotyczący problemów rodzinnych

Zapraszamy do zapoznania się z "Raportem dotyczącym problemów rodzinnych występujących na terenie osiedla »Ostrobramska«" przygotowanym przez Komisję Członkowską Rady Nadzorczej S.M. „OSTROBRAMSKA”.

Wymiany instalacji ccw-zw w 2009r

Uwaga mieszkańcy budynku Łukowska 15

Wymiany instalacji ccw-zw w 2009r

Uwaga mieszkańcy budynków:
Łukowska 4
Witolińska 5 – klatki 4, 5, 6.
Łukowska 5 – klatki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5) oraz na ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (pozycje od 6-7).

Subskrybuje zawartość