Nowy skład Rady Nadzorczej

Dział prawno-organizacyjny informuje, że zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, powołanej celem wyboru Prezydium Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska”, podczas pierwszego Plenarnego Posiedzenia Rady w dniu 29.06.2009 r., Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia

Dział prawno – organizacyjny SM „Ostrobramska” poniżej zamieszcza wyniki głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które obradowało w dniach 28.05.2009 r.; 08.06.2009 r. i 22.06.2009 r.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 30.06.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg nieograniczony na projekt remontu instalacji wentylacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na projekt remontu instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej mieszkań w 3 budynkach wielorodzinnych.

Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu Łukowska 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu budynku Łukowska 5 (krycie 1-krotne papą termozgrzewalną).

Maj i czerwiec 2009 w Klubie

W najbliższym czasie w klubie Relax zaplanowano następujące imprezy:

  1. 26.05.2009 r. o godz. 19.00 koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu amatorskiego kabaretu ZADRA: "Jak przygoda to tylko w Warszawie".
  2. 29.05.2009 r. o godz 19.00 Wieczór Autorski Sardenika Fraszkopisarza. W projekcie fraszki polityczne, sarkastyczne, a niekiedy idiotyczne.

Uchwały na WZ

Uzupełnienie porządku obrad WZ

Subskrybuje zawartość