Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 30.09.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zatok - miejsc postojowych oraz remont opasek odwadniających

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel. 022.612.58.59, tel./fax. 022.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zatok - miejsc postojowych (191 MP) oraz remont opasek odwadniających (812mb).

Nowe inicjatywy Zarządu i RN Spółdzielni

W załączeniu cztery pisma skierowane przez Zarząd i RN Spółdzielni do urzędów miejskich.

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Dział prawno-organizacyjny SM „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 17:15-18:00. Dni i godziny dyżurów pozostają stałe, natomiast harmonogram imienny może ulec zmianie.

Nowy skład Rady Nadzorczej

Dział prawno-organizacyjny informuje, że zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, powołanej celem wyboru Prezydium Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska”, podczas pierwszego Plenarnego Posiedzenia Rady w dniu 29.06.2009 r., Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia

Dział prawno – organizacyjny SM „Ostrobramska” poniżej zamieszcza wyniki głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które obradowało w dniach 28.05.2009 r.; 08.06.2009 r. i 22.06.2009 r.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 30.06.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg nieograniczony na projekt remontu instalacji wentylacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na projekt remontu instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej mieszkań w 3 budynkach wielorodzinnych.

Subskrybuje zawartość