Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 11.01.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,40 m2, składającego się z dwóch pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 151 (VII p.).

Imprezy w grudniu 2009

Zarząd SM "Ostrobramska" przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa zaprasza do Klubu "Relax".

Uchwała WZ dot. kredytów na ocieplenia

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.11.2009 r. przyjęta została (254 głosami za i 31 głosami przeciw) Uchwała nr 1/2009 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2010-2011 na ocieplenia 14 budynków mieszkalnych SM "Ostrobramska".

Korespondencja dot. opłat oraz książeczek opłat

Uprzejmie informujemy, że pytania dotyczące opłat za użytkowanie lokali oraz oświadczenia o rezygnacji z "książeczek opłat" można kierować na adres e-mail: czynsze@smo.waw.pl
W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy.

Inwentaryzacja podzielników CO

W dniach 16 – 23 listopada br. pracownicy firmy ista przeprowadzą inwentaryzację podzielników kosztów centralnego ogrzewania i grzejników w budynkach Spółdzielni.

Ogłoszenie: badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009.

Oferty należy składać do dnia 16.11.2009r. w Biurze Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Ogłoszenie dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie działając zgodnie z § 106 ust. 10 Statutu zwołuje na dzień 14 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM „Ostrobramska” w sprawie zaciągania kredytów na docieplanie budynków pozostających w zasobach Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na Projekt Budowlany wykonawczy wyłączenia z eksploatacji pionów zsypowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na Projekt Budowlany wykonawczy wyłączenia z eksploatacji pionów zsypowych z przebudową komór śmietnikowych na śmietniki - 23 budynki mieszkalne.

Subskrybuje zawartość