Inwentaryzacja podzielników CO

W dniach 16 – 23 listopada br. pracownicy firmy ista przeprowadzą inwentaryzację podzielników kosztów centralnego ogrzewania i grzejników w budynkach Spółdzielni.

Ogłoszenie: badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009.

Oferty należy składać do dnia 16.11.2009r. w Biurze Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Ogłoszenie dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie działając zgodnie z § 106 ust. 10 Statutu zwołuje na dzień 14 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM „Ostrobramska” w sprawie zaciągania kredytów na docieplanie budynków pozostających w zasobach Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na Projekt Budowlany wykonawczy wyłączenia z eksploatacji pionów zsypowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa,
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na Projekt Budowlany wykonawczy wyłączenia z eksploatacji pionów zsypowych z przebudową komór śmietnikowych na śmietniki - 23 budynki mieszkalne.

Imprezy w październiku 2009

Dnia 12.10.2009 r. o godz. 18.00 odbędzie się w wykonaniu zespołu Amore Mio Ostrobramska Nuta koncert "Pożegnanie Lata".

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedziba w Warszawie ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.10.2009 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych.

Przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa
tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w 3 budynkach wielorodzinnych.

Przetarg nieograniczony na mycie, naprawy i zabezpieczenie rur zsypowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na mycie, naprawy i zabezpieczenie rur zsypowych zawierających azbest w 23 budynkach mieszkalnych – 91 pionów, ok. 3000 mb. rur.

Subskrybuje zawartość