Przetarg na remont dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel. 022.612.56.66, tel./fax.022.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont dźwigów osobowych w następujących budynkach:

  • Ostrobramska 84, kl.1 – 11 przystanków
  • Łukowska 3, kl.2 – 13 przystanków
  • Łukowska 8, kl.2 – 13 przystanków

 

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,70 m2, składającego się z trzech pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 221 (VIII p.).

Sytuacja prawna gruntów Nieruchomości III

W załączeniu informacja dot. działań podejmowanych w sprawie uregulowania sytuacji prawnej gruntów Nieruchomości III.

Nowy Regulamin dot. zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz opłat za używanie lokali

Dział organizacyjny SM „Ostrobramska” informuje, że w dniu 14.12.2009 r. Uchwałą RN nr 86/09 przyjęty został Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni oraz opłat za używanie lokali w SM „Ostrobramska” w Warszawie.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 11.01.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,40 m2, składającego się z dwóch pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 151 (VII p.).

Imprezy w grudniu 2009

Zarząd SM "Ostrobramska" przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa zaprasza do Klubu "Relax".

Uchwała WZ dot. kredytów na ocieplenia

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.11.2009 r. przyjęta została (254 głosami za i 31 głosami przeciw) Uchwała nr 1/2009 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2010-2011 na ocieplenia 14 budynków mieszkalnych SM "Ostrobramska".

Korespondencja dot. opłat oraz książeczek opłat

Uprzejmie informujemy, że pytania dotyczące opłat za użytkowanie lokali oraz oświadczenia o rezygnacji z "książeczek opłat" można kierować na adres e-mail: czynsze@smo.waw.pl
W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy.

Subskrybuje zawartość