Uchwały na WZCz 2010

Imprezy w czerwcu 2010 r.

09.06.2010 o godz. 18.00 zapraszamy do teatrzyku dla dzieci na przedstawienie pt. Skarbnikowe dary.

11.06.2010 o godz. 18.00 zapraszamy na wystawę fotografii Pani Elżbiety Paszek pt. BIRMA - kolory i kontrasty połączoną z prelekcją i pokazem slajdów.

Ogłoszenie dot. Walnego Zgromadzenia Członków - czerwiec 2010 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie działając zgodnie
z § 106 ust. 10 Statutu zwołuje:

  • na dzień 22.06.2010 r. I część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” dla członków Spółdzielni zamieszkałych w obrębie nieruchomości I i IA obejmującej budynki przy ul. Komorskiej 4 ,8, i 10; Łukowskiej 15 i 17, Ostrobramskiej 82 i 84; Łukowskiej 13; Tarnowieckiej 3 ,5, 7, 9, 11 i 13.
  • na dzień 28.06.2010 r. II część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” dla członków Spółdzielni zamieszkałych w obrębie nieruchomości II obejmującej budynki przy ul. Łukowskiej 3, 5, 7 i 9 oraz Ostrobramskiej 78 i 80.
  • na dzień 29.06.2010 r. III część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” dla członków Spółdzielni zamieszkałych w obrębie nieruchomości III obejmującej budynki przy ul. Jarocińskiej 1, Łukowskiej 4 ,6 ,8 i Witolińskiej 2, 4, 5, 6 i 8.

 

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 08.06.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m 93, o pow. użyt. – 48,30 m2, składającego się z 2–ch pokoi, widnej kuchni, łazienki z wc, usytuowanego na IX piętrze.

Przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.06.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej ze zobowiązaniem do ustanowienia prawa odrębnej własności dla lokali z odzysku stanowiących własność Spółdzielni oraz zawarcia umowy użyczenia tych lokali do czasu uzyskania przez Spółdzielnię wieczystego użytkowania lub prawa własności do gruntu na którym posadowione są budynki wraz z lokalami zgłoszonymi do przetargu, a do których Spółdzielni aktualnie to prawo nie przysługuje.

Imprezy w maju 2010 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM "Ostrobramska" zaprasza do Klubu "Relax" na:

Ogłoszenie dot. przekwalifikowania pomieszczeń gospodarczych

W załączniku informacje dot. możliwości przekwalifikowania pomieszczeń gospodarczych w budynkach przy ul. Witolińskiej.

Informacja dotycząca ociepleń budynków

Przetarg na wykonawców ocieplenia pierwszych 6 budynków został rozstrzygnięty.

Subskrybuje zawartość