Zawiadomienie o remoncie elewacji budynków

S.M. „Ostrobramska” informuje, że na przełomie marca i kwietnia br. przewidywane jest rozpoczęcie remontu elewacji następujących budynków:

 • Łukowska 4
 • Łukowska 6
 • Łukowska 15
 • Ostrobramska 80
 • Ostrobramska 82
 • Witolińska 2

Zawiadomienie o remontach dźwigów w 2010 r.

S.M. „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że w 2010 r. zaplanowano remont kapitalny dźwigów osobowych w następujących lokalizacjach:

 • Łukowska 3, klatka 2
 • Łukowska 8, klatka 2
 • Ostrobramska 84, klatka 1

 

Przetarg na remont dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel. 022.612.56.66, tel./fax.022.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na remont dźwigów osobowych w następujących budynkach:

 • Ostrobramska 84, kl.1 – 11 przystanków
 • Łukowska 3, kl.2 – 13 przystanków
 • Łukowska 8, kl.2 – 13 przystanków

 

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,70 m2, składającego się z trzech pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 221 (VIII p.).

Sytuacja prawna gruntów Nieruchomości III

W załączeniu informacja dot. działań podejmowanych w sprawie uregulowania sytuacji prawnej gruntów Nieruchomości III.

Nowy Regulamin dot. zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz opłat za używanie lokali

Dział organizacyjny SM „Ostrobramska” informuje, że w dniu 14.12.2009 r. Uchwałą RN nr 86/09 przyjęty został Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni oraz opłat za używanie lokali w SM „Ostrobramska” w Warszawie.

Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd SM „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 11.01.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,40 m2, składającego się z dwóch pokoi oraz widnej kuchni, położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 151 (VII p.).

Imprezy w grudniu 2009

Zarząd SM "Ostrobramska" przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa zaprasza do Klubu "Relax".

Subskrybuje zawartość