Bezpieczeństwo na terenie Spółdzielni

W związku z pojawiającymi się ostatnio uwagami mieszkańców dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie naszego osiedla, uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia problem ten traktuje bardzo poważnie i priorytetowo. Temat ten jest na tyle poważny, że działania Spółdzielni nie sprowadzają się wyłącznie do podejmowania interwencji do właściwych służb, lecz zostały w pewnym stopniu zinstytucjonalizowane.

Przetarg na remont podkładu żelbetowego i nawierzchni z płytek gresowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na remont podkładu żelbetowego i nawierzchni z płytek gresowych w zespole budynków Łukowska 13, Tarnowiecka 5, 7, 9, 11, 13.

Przetarg na kontrolę instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową 5-letnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych 36 budynków – 4.115 lokali mieszkalnych.

Remont elewacji i płyt dachowych 3 hydroforni wolnostojących

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ogłasza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na remont elewacji i płyt dachowych 3 hydroforni wolnostojących.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 22% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

Sprawozdania za rok 2009

- Sprawozdanie Komisji Członkowskiej za 2009r.
- Sprawozdanie Komisji Eksploatacyjnej za 2009r.
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN SMO w 2009r.

Przesunięcie terminu podsumowania działań w klubie Relax

W związku z możliwością pełniejszego zaprezentowania działań w klubie Relax w roku szkolnym 2009/2010 i poszerzenia prezentacji o występy chóru Witolin i zespołu wokalnego Amore Mio-Ostrobramska Nuta, termin podsumowania zostaje przesunięty z 17.06.2010 r. godz.17.30 na czwartek 24.06.2010 r. godz.18.00.

Sprawozdanie finansowe 2009r.

Uwaga!

Załączony plik ma duży rozmiar (skan dokumentów oryginalnych).

Sprawozdania za rok 2009

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Ostrobramska za rok 2009
- Sprawozdanie z wykonania Planu Remontów i Konserwacji 2009 r.
- Sprawozdanie z działalności Zarzadu SM za 2009 r.

Subskrybuje zawartość