Plan zajęć stałych 2010/2011 w klubie ,,Relax”

Chcielibyśmy przedstawić Państwu plan zajęć stałych w klubie Relax na sezon 2010/2011. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Imprezy w październiku 2010 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM "Ostrobramska" zaprasza do Klubu "Relax" na następujące imprezy:

Zmiany w Strukturze Organizacyjnej Spółdzielni

Pragniemy Państwa poinformować o zmianach w Strukturze Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTROBRAMSKA” , polegających m.in. na poszerzeniu składu Zarządu do 2 osób, tj. powołaniu na stanowisko Członka Zarządu p. Jolanty Zielińskiej.

Przetarg na regulację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania po ociepleniu 6 budynków mieszkalnych.

Portal lokatora

Przypominamy Państwu o możliwości korzystania z Portalu Lokatora. Rejestracja w Portalu Lokatora umożliwia Mieszkańcom bieżący podgląd stanu rozliczeń z Administracją.

KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTROBRAMSKA” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni.

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia Członków 2010 r.

W załączonym pliku znajdą Państwo podsumowanie wyników trzech części Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” – zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z dnia 29.06.210 r. podsumowującej wyniki wszystkich trzech części WZ.

123

123

Subskrybuje zawartość