Przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 15.06.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstępnej ze zobowiązaniem do ustanowienia prawa odrębnej własności dla lokali z odzysku stanowiących własność Spółdzielni oraz zawarcia umowy użyczenia tych lokali do czasu uzyskania przez Spółdzielnię wieczystego użytkowania lub prawa własności do gruntu na którym posadowione są budynki wraz z lokalami zgłoszonymi do przetargu, a do których Spółdzielni aktualnie to prawo nie przysługuje.

Imprezy w maju 2010 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM "Ostrobramska" zaprasza do Klubu "Relax" na:

Ogłoszenie dot. przekwalifikowania pomieszczeń gospodarczych

W załączniku informacje dot. możliwości przekwalifikowania pomieszczeń gospodarczych w budynkach przy ul. Witolińskiej.

Informacja dotycząca ociepleń budynków

Przetarg na wykonawców ocieplenia pierwszych 6 budynków został rozstrzygnięty.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 13.04.2010 r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla poniższych lokali mieszkalnych:

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

  • koszenie trawników w ilości 15,68 ha – maks. 3 razy
  • cięcie żywopłotów w ilości 8.700 m2 – maks. 2 razy

 

Informacja ws. zgłoszeń zatrzymań pracy dźwigu meblowego Komorska 8.

W dniu 5 marca br. odbyła się komisja z udziałem Wykonawcy remontu, Konserwatora oraz Inspektora Nadzoru.

Przetarg na ocieplenie budynków z częściową wymianą okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel. 022.612.58.59, tel./fax. 0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na
ocieplenie 6 budynków z częściową wymianą okien: Łukowska 4, 6, 15, Ostrobramska 80, 82, Witolińska 2.

Subskrybuje zawartość