Ostatnie walne zgromadzenie w 2012

Szanowni Państwo,

Jak wygląda sprawa ustawy odnośnie pobierania wynagrodzenia przez Radę Nadzorczą? Czy RN pobiera wynagrodzenie, a jeśli tak to w jakieś wysokości?

pozdrawiam
Lenard

To jest w Statucie, dostępnym

To jest w Statucie, dostępnym tu w zakładce Spółdzielnia Przepisy prawne.