Dalsze prace ppoz

Dzisiaj przeczytałam dwustronicowe ogłoszenie o dalszych pracach mających na celu podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego u nas w blokach. Nie będę się czepiać powtórnej wymiany drzwi wejściowych do klatki, które dopiero co były wymieniane, bo większość punktów faktycznie podniesie bezpieczeństwo, nie tylko to pożarowe.
Ale jeden z nich szczerze powiem mnie bardzo zaniepokoił. Moje mieszkanie znajduje się akurat w pionie w którym spóldzielnia będzie zmieniała drzwi do mieszkań na nowe, samozamykające. Lecz dodatkowo na piętrze będą drzwi, które nas odseparują od reszty sąsiadów na danym piętrze. Ich bezpieczeństwo (nie tylko przeciwpożarowe) na pewno się podniesie zmniejszając ewentualne zagrożenie czyhające na schodach. Nasze jednak się zdecydowanie zmniejszy, bo będziemy odseparowani.
Czy ktoś oprócz mnie również tak to widzi..?

Możesz opisać więcej? Jak ma

Możesz opisać więcej? Jak ma wyglądać odseparowanie?

Poza tym, o którym bloku piszesz bo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało technicznie.

Wymiana będzie na koszt SMO rozumiem? Opublikuj proszę ogłoszenie tutaj, może rozwieją się wątpliwości.

Ogłoszenie jest z dnia

Ogłoszenie jest z dnia 23.11.12 (to co mnie niepokoi to punkt 6) wisi w budynku Łukowska 4 i brzmi tak:

S.M. "Ostrobramska" informuje, że na przełomie grudnia br i stycznia przyszłego roku rozpocznie się drugi etap robót nakazanych przez Państwową Straż Pożarną, dla poprawienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Pierwszym etapem był montaż instalacji hydrantów ppoż, wykonany pod koniec 2011 roku. Całość robót drugiego etapu potrwa do czerwca 2013r. Roboty obejmą:
1. Wymiana drzwi do piwnic i pomieszczeń piwnicznych na drzwi ppoż. (wymienione zostaną wszystkie drzwi w poziomie wejść do piwnic).
2. Montaż dodatkowych drzwi w korytarzu piwnic, pomiędzy klatkami 1 i 2, 2 i 3 oraz 3 i 4. (zamontowane zostaną nowe drzwi w przejściach.)
3. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych (wymienione zostaną drzwi frontowe i drzwi domofonowe).
4. Montaż drzwi ppoż zamykających przejścia na 12 piętrze, pomiędzy klatkami 1 i 2 oraz 3 i 4.
5. Wymiana drzwi do maszynowni dźwigów na drzwi ppoż.
6. Montaż dodatkowych drzwi ppoż na każdym piętrze, każdej klatki schodowej, pomiędzy schodami i pozostałą częścią korytarza piętrowego. Drzwi będą montowane w przejściach przy windzie.
7. Montaż dodatkowych drzwi ppoż do wszystkich mieszkań, z których wyjście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową. Przedmiotowy nakaz PSP dotyczy wyłącznie mieszkań o numerach:
1) Klatka 1 - pion lokali o numerach:
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
2) Klatka 2 - pion lokali o numerach:
40,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72
oraz 43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,75
3) Klatka 3 - pion lokali o numerach:
79,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112
4) Klatka 4 - pion lokali o numerach:
116,120,124,128,132,136,140,144,148,152,156,160
oraz 117,121,125,129,133,137,141,145,149,153,157,161,164
Dodatkowe drzwi ppoż, wejściowe do w/w lokali będą montowane od strony klatki schodowej i będą otwierały się na klatkę schodową. Drzwi te będą wyposażone w zamek na klucz, wizjer oraz samozamykacz. Drzwi będą montowane na koszt Spółdzielni, bez dodatkowej odpłatności ze strony mieszkańców lokali.
Przed montażem drzwi lub wymianą drzwi do mieszkań (zamontowanych przez część mieszkańców we własnym zakresie) upoważnieni pracownicy wykonawcy robót skontaktują się z każdym mieszkańcem lokali, w celu dokonania obmiarów i ustalenia zakresu niezbędnych prac. O dacie w/w przeglądu powiadomimy mieszkańców osobno, z wyprzedzeniem.
W ramach robót zostaną również wykonane specjalistyczne prace instalacyjne wynikające z nakazu Państwowej Straży Pożarnej: instalacja oddymiania klatek schodowych na wypadek pożaru oraz instalacja sygnalizacji i wykrywania pożaru (montowane będą sygnalizatory i czujniki na klatkach schodowych).

Jaka jest podstawa nakazania

Jaka jest podstawa nakazania prac przez Państwową Straż Pożarną? A inne bloki? Przecież to będzie ogromny koszt dla naszego budżetu.

Pomyślmy...

Pomyślmy...
Jest zimowa noc. Dochodzi do pożaru w piwnicy/lokalu ma niskim piętrze. Dym kieruje się klatką schodową ku górze. Nasza wspaniała wentylacja zasysa powietrze z klatki schodowej i tłoczy je wraz z dymem do naszego mieszkanka. Domownicy śpią słodko niczego nieświadomi. Jeżeli tego dymu wniknie do naszego mieszkania zbyt dużo, to... no pomyślmy...
To jak? Oszczędzamy?

Pomyślmy... Jest zimowa noc.

Pomyślmy...
Jest zimowa noc. Dochodzi do pożaru w piwnicy/lokalu ma niskim piętrze. Dym kieruje się klatką schodową ku górze. Nasza wspaniała wentylacja zasysa powietrze z klatki schodowej i tłoczy je wraz z dymem do naszego mieszkanka. Domownicy śpią słodko niczego nieświadomi. Jeżeli tego dymu wniknie do naszego mieszkania zbyt dużo, to... no pomyślmy...
To jak? Oszczędzamy?

To co piszesz jest prawdą, ale niestety nie do końca. Przy tego typu kwestiach zawsze są jakieś zagadnienia, których nie bierze się pod uwagę. Główna przyczyna pożarów w mieszkaniach to niestety brak odpowiedzialności, wadliwe instalacje, urządzenia grzewcze itp.
Nasze bloki nie są nowe, a tym samym instalacje elektryczne (głównie okablowanie) także.
Zwróćmy uwagę na kwestie węzłów przeciwpożarowych które są pozamykane samochodami, które nie mają gdzie parkować.
A nasza wspaniała wentylacja? Pierwsza sprawa to nawiewniki lub rozszczelnienie okien. Druga to zgłaszanie wad np. zbyt duży ciąg, który jest sprawdzany co roku.
Poza tym wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń i nie zna zasad postępowania w czasie pożaru. Któż z nas poza tym ma w domu odpowiednią gaśnicę, koc czy chociażby czujnik dymu?
To co napisałem jest podstawą i żadne zabezpieczenia nie pomogą jeśli nie będzie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń i postępowania.

Pozdrawiam
Lenard

Odstępstwa od obowiązującego prawa

Odstępstwa od obowiązującego prawa
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w budynkach wybudowanych przed wieloma laty, trudno jest spełnić wszystkie wymogi prawne. Dotyczy to np.:

klatek schodowych dla potrzeb ewakuacji, których nie można przebudować;
poziomych dróg ewakuacyjnych, w których niemożliwe jest zainstalowanie oddymiania o wymaganej efektywności;
niektórych przestrzeni w obiektach zabytkowych, których dostosowanie spowodowałoby zniekształcenie dotychczasowego charakteru;
przestrzeni w galeriach handlowych czy atriów...

W takich sytuacjach oraz wielu innych, istnieje czasem możliwość rozwiązań alternatywnych.
Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego rozwija się bardzo dynamicznie, natomiast prawo - by było skuteczne - musi posługiwać się pewnymi uogólnieniami. Odstępstwo od wymogów prawnych może zatwierdzić właściwy danemu rejonowi Komendant Wojewódzki PSP lub Ministerstwo Budownictwa.

Aby cały proces zakończył się sukcesem należy:

a) sporządzić zestawienie odstępstw;
b) ustalić rozwiązania alternatywne;
c) wykonać odpowiednie projekty wraz z inwentaryzacją stanu aktualnego;
d) zaopiniować projekty przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.;
e) dostarczyć dokumenty do właściwego organu administracji publicznej...

Jest to dość złożona i trudna procedura. Trzeba też liczyć się z tym, że nie wszystkie wnioski otrzymają pozytywną aprobatę. Najczęściej z powodu nie dość efektywnych rozwiązań alternatywnych, których celem jest wyrównanie do poziomu oczekiwanego bezpieczeństwa pożarowego w danej przestrzeni. Dlatego warto cały ten proces zlecić wykwalifikowanemu inżynierowi bezpieczeństwa pożarowego, który poprowadzi go od początku do szczęśliwego końca. W przypadku odstępstw należy oczywiście brać pod uwagę koszty takiego przedsięwzięcia, gdyż czasem może okazać się, że gra jest niewarta świeczki, np.: jeśli nie można wydzielić klatki schodowej w budynkach, w których jest to konieczne najczęściej proponuje się w zastępstwie dodatkowe oddymianie oraz instalację tryskaczową. Należy też pamiętać, że takie instalacje należy cyklicznie konserwować i stale nadzorować. Czasem taniej będzie zlikwidować istniejącą klatkę schodową i wybudować nową na zewnątrz budynku.