Podwyżka użytkowania wieczystego

W związku z drastyczną podwyżką użytkowania wieczystego (o prawie 300%) chciałbym odwołać się od tej decyzji. W celu podważenia nowej wyceny wartości gruntu pod nieruchomością przydałaby się jednakże - i to bardzo - kontrekspertyza innego rzeczoznawcy, przedstawiająca niższą (realną) wartość gruntu pod budynkiem.

Pytanie: czy taką wycenę, podważającą wycenę, na którą powołuje się Dzielnica, mogłaby zamówić i udostępnić do dyspozycji swym członkom nasza Spółdzielnia? Koszt w przypadku indywidualnego zamówienia przekroczyłby bowiem oczekiwane korzyści, ale w skali całej Spółdzielni nie powinny to być jakieś gigantyczne wydatki. Tym bardziej, że Spółdzielnia też powinna być zainteresowana takim odwołaniem bo sama jest użytkownikiem wieczystym setek tysięcy m2...

Szanse na skuteczność odwołania jakieś są, bowiem w ostatnich kilkunastu miesiącach wartość nieruchomości maleje a nowe opłaty opierają się o szacowania z 2011, ponadto wcale szacowanie zamówione przez Dzielnicę nie musiało być precyzyjne i oparte o godne zaufania dane...

EDIT: Doczytałem, że nie jest nawet potrzebna inna wycena do podważenia rzetelności wyceny zamówionej przez miasto... Wystarczy negatywna opinia organizacji zawodowej skupiającej rzeczoznawców. Przykładowo PTRM na 28 sporządzonych tego typu opinii wydał... 28 negatywnych opinii ("We wszystkich badanych operatach zauważone zostały błędy popełnione przy analizie rynku. W przypadkach skrajnych całkowicie jej zabrakło."), więc nie jest to nieosiągalne. Najczęstszym błędem jest przyjmowanie do analizy porównawczej niepodobnych nieruchomości, np. o innym przeznaczeniu.

Czy można liczyć na zamówienie takiej opinii przez SMO?

podwyżki można uchylić

W Warszawie Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" uchyla podwyżki opłat wieczystego z powodu błędów formalnoprawnych. Jak twierdzi prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem, 99% podwyżek w Warszawie jest prawnie bezskutecznych. Zatem można uchylić skutecznie i tanio.
Kontakt: stowarzyszenie.pe2012@gmail.com

Podwyżka wyniosła ponad

Podwyżka wyniosła ponad 200%.

Nie jest potrzebna żadna wycena tylko Twoje uzasadnienie co do wyceny aktualnej. Taki wniosek wysyłasz w dwa miejsca - opisane jest w powiadomieniu od UM.

Spółdzielnię kompletnie to nie obchodzi jak widać bo nawet na forum nie odpowiedzieli - oni za to nie płacą więc po co mają się martwić.

Ależ SMO też płaci, przecież

Ależ SMO też płaci, przecież ta sama wycena dotyczy też gruntów wieczyście dzierżawionych pod inne nieruchomości na jej terenie, czy chociażby pod mieszkaniami, które są własnością Spółdzielni (lokatorskie).
Wg mnie odwołanie się na podstawie "mojego uzasadnienia" nie bardzo ma sens, skoro ustawodawca nie przewidział takiej formy (musiałbym być przedstawicielem organizacji skupiającej rzeczoznawców majątkowych). Takie odwołanie co najwyżej odciągnie kwestię podwyżki w czasie, ale będzie ona i tak skuteczna od dnia 01.01.2013.

Czy w ogóle możliwe jest, żebym płacił za wieczyste użytkowanie liczone od innej wartości gruntu niż np. mój sąsiad czy sąsiadka, zakładając, że ja się odwołam a oni nie?

Dodano 12.12.:
Inne Spółdzielnie składają stosowne odwołania i zachęcają swoich członków, którzy posiadają prawo odrębnej własności, aby powoływali się na wyceny zamówione przez Spółdzielnie.
Przykład pierwszy z wierzchu: SMO Bródno (http://www.smbrodno.pl/10-aktualnosci/10-podwyzki-oplat-za-wieczyste-uzy...).

Czy SMO Ostrobramska również podejmie analogiczne kroki? To jest przecież w interesie wszystkich członków Spółdzielni!