Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w 21 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji ccw i cyrkulacji w budynku ul. Komorska 4.

Przetarg nieograniczony na roboty ogrodnicze w 2012r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

koszenie trawników w ilości 15,68ha – 3 razy
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2 – 2 razy
cięcie pielęgn koron drzew – do 35 szt
sadzenie drzew – do 32 szt

Drugi przetarg nieograniczony na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych oraz przebudowę komór śmietnikowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych z przebudową komór śmietnikowych na śmietniki w 23 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych oraz przebudowę komór śmietnikowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wyłączenie z eksploatacji pionów zsypowych z przebudową komór śmietnikowych na śmietniki w 23 budynkach mieszkalnych.

Przetarg na regulację instalacji c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na regulację instalacji c.o. po ociepleniu 8 budynków mieszkalnych.

Przetarg na wykonanie wodociągowej instalacji ppoż hydrantowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągowej instalacji ppoż hydrantowej w budynkach Łukowska 3, 4, 15, Komorska 4 i Ostrobramska 84.

Przetarg na remont wentylacji mechanicznej wyciągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w budynkach Łukowska 8 i Ostrobramska 78.

Subskrybuje zawartość