Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w pięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Socha - Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Przetarg na wykonanie okładzin płytkowych w wejściach do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin płytkowych w wejściach do klatek schodowych 23 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Barbara Czajńska, Dział Techniczny, tel. (22) 612-58-59.

Wymiana ślusarki wejściowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana ślusarki wejściowej z wykonaniem oddzieleń ppoż w 9 budynkach mieszkalnych:
Komorska 8, 10, Tarnowiecka 3, Łukowska 7, 17, Witolińska 2, 4, 6, 8.

Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych, w zakresie:

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych:
Jarocińska 1 i Łukowska 9.

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawników w ilości 15,68 ha (3 razy) oraz cięcie żywopłotów w ilości 8.700 m2 (2 razy).

Przetarg na dostosowanie budynku do wymogów Ekspertyzy ppoż. i Postanowień PSP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 4 do wymogów Ekspertyzy ppoż. i Postanowień PSP.

Przetarg na wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okresową wodomierzy indywidualnych na wodomierze legalizowane w budynkach Jarocińska 1, Witolińska 2 i 8, w ilości około 1788 szt.

Subskrybuje zawartość