Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Przetarg na remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

Komorska 10 – wymiana poziomów w piwnicach;

Łukowska 17 – wymiana instalacji;

Ostrobramska 84 – wymiana poziomów w piwnicach;

Witolińska 6 – wymiana instalacji.

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w trzech budynkach wielorodzinnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Przetarg na koszenie trawników oraz cięcie żywopłotów i koron drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przetarg na serwis urządzeń instalacji nawiewno-wywiewnej i przeciwpożarowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na serwis urządzeń instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i przeciwpożarowej w zespole budynków Łukowska 13, Tarnowiecka 5, 7, 9, 11, 13.

Przetarg na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na montaż przeciwpożarowych wyłączników głównych prądu w pięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Socha - Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Przetarg na wykonanie okładzin płytkowych w wejściach do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okładzin płytkowych w wejściach do klatek schodowych 23 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Barbara Czajńska, Dział Techniczny, tel. (22) 612-58-59.

Wymiana ślusarki wejściowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana ślusarki wejściowej z wykonaniem oddzieleń ppoż w 9 budynkach mieszkalnych:
Komorska 8, 10, Tarnowiecka 3, Łukowska 7, 17, Witolińska 2, 4, 6, 8.

Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w 12 budynkach mieszkalnych, w zakresie:

Subskrybuje zawartość