Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Powtórny przetarg na kontrolę okresową instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową 5-letnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

Przetarg na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Łukowska 7.

Przetarg na kontrolę instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową pięcioletnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

Przetarg na konserwację hydroforni wbudowanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację hydroforni wbudowanych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5, Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają p. Bogdan Rutkowski (roboty) oraz p. Jacek Paź (procedura), Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Przetarg na remont instalacji wentylacji mechanicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w 3 budynkach wielorodzinnych: Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 6.

Przetarg na wymianę legalizacyjną wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę legalizacyjną wodomierzy indywidualnych w budynkach mieszkalnych.

Przetarg na wymianę przyłączy wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych Jarocińska 1, Komorska 4, Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 8, Ostrobramska 78, z rozszerzeniem o budynek Tarnowiecka 3.

Przetarg na czyszczenie instalacji wentylacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na czyszczenie instalacji wentylacyjnych w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p.Zdzisław Socha, Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Subskrybuje zawartość