Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Przetarg na mycie i malowanie elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych: Tarnowiecka 3, Łukowska 7, Łukowska 9, Łukowska 8 oraz Witolińska 6 - w łącznej ilości ok. 16 350 m2.

Przetarg na wymianę przyłączy wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 11 przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych Łukowska 7, 9, 15, Ostrobramska 80, 82, 84, Witolińska 2, 4, 5.

Przetarg na remont (wymianę) rozdzielnic elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na remont (wymianę) rozdzielnic głównych elektrycznych w 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przetarg na wymianę i ułożenie chodników z kostki betonowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę i ułożenie chodników z kostki betonowej w ilości do 1450 m2.

Powtórny przetarg na kontrolę okresową instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową 5-letnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

Przetarg na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Łukowska 7.

Przetarg na kontrolę instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę okresową pięcioletnią instalacji elektrycznych z badaniem instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych.

Przetarg na konserwację hydroforni wbudowanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację hydroforni wbudowanych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5, Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają p. Bogdan Rutkowski (roboty) oraz p. Jacek Paź (procedura), Dział Techniczny, tel. 22-612-58-59.

Subskrybuje zawartość