Przetargi

Badania i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Oferty należy składać do dnia 18.11.2016 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71; 22 612 56 66.

Przetarg na czyszczenie instalacji wentylacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na czyszczenie instalacji wentylacyjnych w 23 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.
Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Socha, Dział Techniczny, tel. 22 612 58 59.

Subskrybuje zawartość