Informacje dla mieszkańców

Tymczasowe zawieszenie Portalu Lokatorskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w związku ze zmianą systemu informatycznego do dnia 31.08.2012 r. zawieszona zostaje strona Portalu Lokatorskiego.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o zmianie warunków umowy z PKO BP

W związku z zainteresowaniem mieszkańców zmianą warunków dokonywania opłat eksploatacyjnych na rzecz SM „Ostrobramska” za pośrednictwem placówek Banku PKO BP SA, polegających na tym, iż z dniem 11.07.2012 r. prowizje od wpłat gotówkowych uiszcza wpłacający, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” uprzejmie wyjaśnia:

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia Członków 2012 r.

W załączniku poniżej znajdą Państwo wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia Członków z czerwca 2012 r.

Ogłoszenie o odczycie wodomierzy za I półrocze 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2012 r. przeprowadzany będzie przez dozorców poszczególnych budynków w godzinach 17:00-20:30 w terminach wyszczególnionych w załączniku.

Rozszerzenie porządku obrad i projekty uchwał

W załączonym dokumencie znajdą Państwo wnioski i projekty uchwał włączone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Informacja dotycząca udostępniania materiałów na Walne Zgromadzenie Członków

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła (art.81 ust.1) możliwość nieograniczonego dostępu członków do wszystkich dokumentów wewnętrznych Spółdzielni.

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska”

W załączniku poniżej znajdą Państwo treść ogłoszenia dotyczącego Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska”.

Informacja na temat stanu elewacji budynków po ociepleniu

W 2006 roku, kiedy decydowano o ociepleniach pierwszych budynków w Spółdzielni, po spotkaniach z kilkoma systemodawcami zdecydowano, że jako standard wykończenia powierzchni zewnętrznych ocieplanych budynków zostanie wybrany tynk mineralny malowany farbą silikonową, zamiast np. dużo gorszego tynku akrylowego, jaki został zastosowany przez poprzednią Spółdzielnię do wykończenia elewacji budynków Łukowska/Tarnowiecka. Malowanie tynków od zewnątrz wybrano jako najpopularniejszy systemem wykończenia powierzchni.

Przetarg ograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg ograniczony na zakup licencji bezterminowej i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową oraz na zakup i instalację niezbędnego do jego obsługi sprzętu informatycznego, a także na dodatkowe usługi wsparcia technicznego zakupionego oprogramowania wraz z bazą danych.

Miejsce postojowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” informuje, że dysponuje wolnym miejscem postojowym w garażu podziemnym kompleksu budynków przy ul. Łukowskiej i Tarnowieckiej.
Powierzchnia miejsca postojowego - 20 m2, cena za miesięczny najem - 204,93 zł + VAT (brutto - 252,06 zł).

Subskrybuje zawartość