Informacje dla mieszkańców

Projekty uchwał i wnioski na WZ

W załączeniu ogłoszenie dotyczące projektów uchwał i wniosków na Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie Członków 2013

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej ogłoszeniem dot. Walnego Zgromadzenia Członków.

Nowy system gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady tzw. ustawy śmieciowej i od tego momentu podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku.

Bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2013 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie druku oświadczenia. Druki są również dostępne w Dziale Czynszów.

Dostęp do E-BOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że w celu uzyskania dostępu tj. loginu i hasła do serwisu E-BOK, prosimy o zgłaszanie się - od dnia 18.02.2013r. - właścicieli i głównych najemców lokali z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz dowodem osobistym do pok. nr 9 Biura Zarządu.

Regulamin systemu E-BOK

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem systemu E-BOK S.M. „Ostrobramska”, dostępnym w zakładce Spółdzielnia/Przepisy prawne.

Formularz zgłoszeniowy E-BOK

Podwyżka opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

W związku z bardzo wysokimi podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, Spółdzielnia wystąpiła w dn. 28.12.2012 r. z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o zweryfikowanie nowej wysokości opłaty rocznej z tego tytułu i utrzymanie jej na dotychczasowym poziomie.

SPROSTOWANIE – dotyczy Nieruchomości II i III

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w dodatkowej informacji dot. poszczególnych składników opłat za lokal (dostarczanej łącznie z aneksem czynszowym obowiązującym od 01.01.2013 r.) wystąpiła pomyłka.

Godziny pracy biura w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31.12.2012 r. Biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 8:00-14:00.
Natomiast poniedziałkowe dyżury członków Rady Nadzorczej przypadające 24 i 31.12.2012 r. ze względu na przerwę świąteczną nie odbędą się.

Zmiana w terminach przyjęć interesantów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, iż w związku z wdrażaniem nowego programu informatycznego, w okresie od 1 września do 30 września, każdy piątek będzie dniem bez przyjęć interesantów w Dziale Czynszów.
Za utrudnienia przepraszamy.

Subskrybuje zawartość