Informacje dla mieszkańców

Prace legislacyjne z zakresu prawa spółdzielczego

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi z zakresu prawa spółdzielczego uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i prosimy o składanie podpisów na listach z którymi zgłoszą się do Państwa gospodarze domów.

Odczyt wodomierzy w lokalach za II półrocze 2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody za II półrocze 2013 r. przeprowadzony będzie przez gospodarzy poszczególnych budynków w dniach od 7 do 9 stycznia 2014 r. w godzinach 17:00-20:00. Informacja o planowanym terminie odczytu dla danego budynku została umieszczona w gablotach na klatkach schodowych oraz na drzwiach wejściowych.

Badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTROBRAMSKA” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013.

Oferty należy składać do 15.11.2013 r. w biurze Spółdzielni w Warszawie przy ul.Tarnowieckiej 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22-613-78-71 lub 22-612-56-66.

Siłownie plenerowe

Nasza Spółdzielnia zgłosiła swój udział w projekcie „Warszawa w dobrej kondycji” i wytypowaliśmy na naszym terenie trzy lokalizacje dla miejskich siłowni plenerowych. Po dokonanej przez Urząd Miasta weryfikacji zgłoszeń w Dzielnicy Praga Południe powstanie dziewięć nowych siłowni, natomiast na terenie naszej Spółdzielni wyłoniono dwie propozycje:

Informacja dot. parkingów

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego pisma dotyczącego aktualnych działań Spółdzielni w sprawie parkingów.

Miejsca postojowe

Informujemy, że od dnia 01.09.2013 r. będziemy dysponowali wolnymi miejscami postojowymi w garażu podziemnym w kompleksie budynków przy ul. Łukowskiej i Tarnowieckiej:

  • miejsce postojowe nr 1 o pow. 11,20 m2; cena 200,00 zł netto + VAT

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z administratorką p. Grażyna Rosińską (Dział Administracji, tel. 22-612-56-66).

Informacja nt Forum Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia

W załączeniu znajdą Państwo wyniki głosowań wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 17, 20, 26.06.2013 r.

Prace poprawiające bezpieczeństwo ppoż w budynkach - wymysłem Spółdzielni czy koniecznością?

Jak już pisaliśmy w artykule pt. „Bezpieczeństwo ppoż w budynkach Spółdzielni” zamieszczonym w ostatnim BIULETYNIE INFORMACYJNYM NR 6/2013r., od początku br trwają prace poprawiające warunki bezpieczeństwa ppoż w budynku Łukowska 4.

Prace poprawiające bezpieczeństwo ppoż w budynkach - wymysłem Spółdzielni czy koniecznością?

Jak już pisaliśmy w artykule pt. „Bezpieczeństwo ppoż w budynkach Spółdzielni” zamieszczonym w ostatnim BIULETYNIE INFORMACYJNYM NR 6/2013r., od początku br trwają prace poprawiające warunki bezpieczeństwa ppoż w budynku Łukowska 4.

Subskrybuje zawartość