Informacje dla mieszkańców

Wynajem sali konferencyjnej

Jeśli szukacie Państwo miejsca na organizację szkoleń, wykładów, konferencji to zapraszamy do naszego Klubu Osiedlowego „Relax”. Dysponujemy klimatyzowaną salą konferencyjno-widowiskową na ok. 100 osób o pow. 153 m2.

Utrudnienia w korzystaniu z serwisu E-BOK

W związku z pracami konserwacyjnymi w dniach 7-8.10.2015 r. będą mogły wystąpić utrudnienia z wejściem do serwisu E-BOK.

Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 17.09.2015r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku Spółdzielni przy ul. Witolińska 5 m 62 , o pow. użyt.

Lokal użytkowy do wynajęcia

OFERTA JEST JUŻ NIEAKTUALNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oostrobramska” posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow 128,50m2 mieszczący się w bardzo dobrym miejscu komunikacyjnym przy u. Poligonowej 1.

Dotychczas lokal ten wynajmowany był na proawdzenie działalności gastronomicznej.

Kontakt telefoniczny w sprawie wynajmu 22/612-56-66 lub 22/ 613-68-44

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w mieszkaniach i lokalach

S.M. „OSTROBRAMSKA” informuje, że obowiązkowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznych w lokalach, zapowiadana w ogłoszeniach z dnia 28 maja br., połączona z pomiarami ochrony od porażeń odbędzie się w okresie:

20.08.2015 r. – 30.11.2015 r.

Podstawa prawna prac: art. 62, ust. 1, pkt 2 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. 

Odczyty stanów wodomierzy

W dniach od 24 czerwca do 02 lipca 2015 r. wykonywane są na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Prosimy osoby, które nie udostępniły lokalu o kontakt z Gospodarzem budynku lub Działem Eksploatacji Spółdzielni celem umówienia się na indywidualny odczyt urządzeń.
Telefon kontaktowy 22-612-56-66 lub adres e-mail info@smo.waw.pl.

Uzupełnienie porządku obrad WZ 2015

Zarząd SM „Ostrobramska” w Warszawie w nawiązaniu do przedstawionego Państwu Porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków uprzejmie informuje, że zgodnie z § 86 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 19.06.2015 upłynął termin zgłaszania poprawek i wniosków do projektów uchwał. Zgodnie z § 86 ust. 2 Statutu został przedłożony przez Członków SM „Ostrobramska tylko 1 wniosek.

Partycypacja 2016

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z informacją (w załączniku) dot. projektu Zielone Boisko zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego 2016.

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w mieszkaniach i lokalach

S.M. „Ostrobramska” informuje, że w drugim półroczu br. we wszystkich lokalach Spółdzielni odbędzie się obowiązkowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznych połączona z pomiarami ochrony od porażeń – podstawa prawna: art. 62, ust. 1, pkt 2 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.
Pomiarom podlegać będą gniazda wtykowe i gniazda bezpiecznikowe.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ostrobramska” informuje, że w dniu 12.06.2015 r. w godzinach 9:30-11:30 odbędzie się przełączanie zasilania w energię elektryczną lokalu użytkowego nr 4.
W związku z powyższym wystąpi brak napięcia w lokalach mieszkalnych, użytkowych i części administracyjnej budynku.

Subskrybuje zawartość