Informacje dla mieszkańców

Zaległości w opłatach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 z 28.02.2007 r. Zarządu SM „Ostrobramska”, w dniu 05.04.2016 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach w opłatach z wyszczególnieniem pięter w budynku.

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2016 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie w Dziale Czynszów druków oświadczeń (załącznik w formacie .pdf dostępny również poniżej). Warunki otrzymania bonifikaty:

Veolia nadal usuwa awarię miejskiej sieci cieplnej.

W załączeniu informacja Veolia Energia Warszawa S.A.

Awaria miejskiej sieci ciepłowniczej

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o awarii miejskiej sieci ciepłowniczej poza osiedlem
i wstrzymaniu dostawy ciepła (c.o. i c.c.w.) do wszystkich budynków osiedla.
Według uzyskanych informacji usuwanie awarii potrwać może do godziny 20:00.

ISTA radzi jak racjonalnie użytkować energię cieplną

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami w załączniku dotyczącymi racjonalnego użytkowania energii cieplnej.

Godziny pracy biura w dniach 24 oraz 31 grudnia 2015

Uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia Zarządu SM „Ostrobramska” z dnia 7.01.2015 r. oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2015 r. w dniach 24 i 31 grudnia 2015 r.

Uwaga mieszkańcy - Ostrzeżenie

W związku z zaistniałymi przypadkami przesyłania informacji o zmianie numeru konta bankowego SM „Ostrobramska” oraz wizyt w mieszkaniach osób podających się za pracowników firm zatrudnionych przez Spółdzielnię, chcących rzekomo wykonać jakąś usługę, ostrzegamy mieszkańców, że są to działania podejmowane przez oszustów.

Badanie i ocena sprawozdania finansowego za rok 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015.
Oferty należy składać do dnia 17.11.2015 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71 oraz 22 612 56 66.

Wynajem sali konferencyjnej

Jeśli szukacie Państwo miejsca na organizację szkoleń, wykładów, konferencji to zapraszamy do naszego Klubu Osiedlowego „Relax”. Dysponujemy klimatyzowaną salą konferencyjno-widowiskową na ok. 100 osób o pow. 153 m2.

Utrudnienia w korzystaniu z serwisu E-BOK

W związku z pracami konserwacyjnymi w dniach 7-8.10.2015 r. będą mogły wystąpić utrudnienia z wejściem do serwisu E-BOK.

Subskrybuje zawartość