Informacje dla mieszkańców

Zmiana wysokości kwoty udziału i wpisowego z tytułu wpisania się w poczet członków spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że aktualnie obowiązująca kwota z tytułu przystąpienia do spółdzielni wynosi 925 zł, z tego:

  • wpisowe 462,50 zł
  • udział 462,50 zł.

Zaległości w opłatach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 z 28.02.2007 r. Zarządu SM „Ostrobramska”, w dniu 05.04.2016 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach w opłatach z wyszczególnieniem pięter w budynku.

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2016 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie w Dziale Czynszów druków oświadczeń (załącznik w formacie .pdf dostępny również poniżej). Warunki otrzymania bonifikaty:

Veolia nadal usuwa awarię miejskiej sieci cieplnej.

W załączeniu informacja Veolia Energia Warszawa S.A.

Awaria miejskiej sieci ciepłowniczej

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o awarii miejskiej sieci ciepłowniczej poza osiedlem
i wstrzymaniu dostawy ciepła (c.o. i c.c.w.) do wszystkich budynków osiedla.
Według uzyskanych informacji usuwanie awarii potrwać może do godziny 20:00.

ISTA radzi jak racjonalnie użytkować energię cieplną

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami w załączniku dotyczącymi racjonalnego użytkowania energii cieplnej.

Godziny pracy biura w dniach 24 oraz 31 grudnia 2015

Uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia Zarządu SM „Ostrobramska” z dnia 7.01.2015 r. oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2015 r. w dniach 24 i 31 grudnia 2015 r.

Uwaga mieszkańcy - Ostrzeżenie

W związku z zaistniałymi przypadkami przesyłania informacji o zmianie numeru konta bankowego SM „Ostrobramska” oraz wizyt w mieszkaniach osób podających się za pracowników firm zatrudnionych przez Spółdzielnię, chcących rzekomo wykonać jakąś usługę, ostrzegamy mieszkańców, że są to działania podejmowane przez oszustów.

Badanie i ocena sprawozdania finansowego za rok 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015.
Oferty należy składać do dnia 17.11.2015 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71 oraz 22 612 56 66.

Subskrybuje zawartość