Racjonalne użytkowanie energii cieplnej

Wskazania zamontowanych na grzejnikach podzielników kosztów ogrzewania zależą od wielkości temperatury grzejnika i czasu jej oddziaływania. Zależą więc od sposobu posługiwania się zaworami z głowicami termostatycznymi.

Zasada działania zaworu termostatycznego polega na dostarczaniu do grzejnika takiej ilości ciepła, by grzejnik uzyskał żądaną przez użytkownika temperaturę w pomieszczeniu. Żądaną temperaturę ustawia użytkownik na głowicy termostatycznej (pokrętło na zaworze).
Prosimy pamiętać:
na zaworze ustawia się temperaturę pomieszczenia a nie temperaturę grzejnika.
Np. jeśli użytkownik ustawi żądną temperaturę na 20st C to grzejnik tak długo będzie włączony aż uzyska w pomieszczeniu tę temperaturę. Po osiągnięciu zadanej temperatury zawór odetnie dopływ ciepła do grzejnika. Natomiast, gdy temperatura w pomieszczeniu ponownie spadnie poniżej zadanej grzejnik ponownie się włączy.

Dlatego bardzo ważną rzeczą jest racjonalne gospodarowanie energią cieplną:

  • Przy krótkiej nieobecności (np. wyjście do pracy) należy unikać gwałtownego wychłodzenia ścian i mebli, które następnie trzeba ogrzać zużywając duże ilości ciepła. Bardziej racjonalne jest utrzymywać niewiele niższą temperaturę w pomieszczeniu niż doprowadzić do całkowitego wychłodzenia mieszkania.
  • Mieszkanie należy wietrzyć intensywnie (przy szeroko otwartych oknach), ale krótko (nie dłużej niż kilka minut, by nie doprowadzić do całkowitego wychłodzenia mieszkania). Przed wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór przy grzejniku. Uchylenie okna (przy otwartym zaworze) powoduje stałą stratę ciepła – chłodne powietrze opływa zawór powodując jego całkowite otwarcie i tym samym maksymalne grzanie grzejnika.
  • Dobre samopoczucie zależy od wielu czynników (ruch, wiek, itp.). Ale zależy również od sposobu ubierania się. Proszę pomyśleć o ile można obniżyć temperaturę pomieszczenia będąc właściwie ubranym.
  • Należy zapewnić swobodny dopływ ciepła do pomieszczenia. Jeśli grzejniki są zasłonięte firankami, zasłonami lub ciężkimi meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło wyemitowane przez grzejnik gromadzi się w jego pobliżu i użytkownik w pełni z niego nie korzysta.
  • Zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejnika) oraz opuszczanie żaluzji okiennych po zmroku, ograniczy straty ciepła przez okno.
  • Nie należy suszyć na grzejnikach rzeczy – wówczas grzejnik będzie gorący ale w mieszkaniu będzie chłodno.
  • Ciepło można również zaoszczędzić poprzez obniżenie na noc temperatury otoczenia w pomieszczeniu.
  • Kultura osobista i umiejętność życia we wspólnocie społecznej. Pamiętajmy o zamykaniu okien na klatce schodowej, w piwnicach, zamykanie za sobą drzwi wejściowych do budynku – im niższa temperatura na klatce schodowej tym większe przenikanie ciepła mieszkań na wyziębioną klatkę.
  • Brak wietrzenia nie prowadzi do oszczędności, a powoduje : złe samopoczucie, zawilgocenie ścian, paradoksalnie nawet większe koszty ogrzewania (wilgotne powietrze trudniej ogrzać).

 

ista Polska Sp. z o. o