Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSTROBRAMSKA” ZLECI FIRMIE AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZENIE BADANIA USTAWOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2017 ORAZ WYDANIA SPRAWOZDANIA Z BADANIA, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 11 MAJA 2017 r. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (Dz. U. poz. 1089)

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 20.11.2017 r. W BIURZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSTROBRAMSKA” W WARSZAWIE PRZY UL. TARNOWIECKIEJ 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71; 22 612 56 66.