Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Remont (wymiana) rozdzielnic głównych elektrycznych w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont (wymiana) rozdzielnic głównych elektrycznych w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają Pan Zdzisław Socha (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) - Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.500,00 zł Termin składania ofert do dnia 10.10.2017 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 10.10.2017 r., godz.10:00. Termin realizacji 2017 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.