Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetarg nieograniczony na roboty - mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01; ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych Jarocińska 1 i Ostrobramska 84 w łącznej ilości ok. 8500 m2.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela Pani Wanda Melon - Dział Techniczny, tel. 22 612 58 59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17000,00 zł. Termin składania ofert do dnia 25.07.2017 r. godz.9:30. Termin otwarcia ofert 25.07.2017 r. godz.10:00. Realizacja robót w 2017 r. Spółdzielnia zastrzega prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.