Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Demontaż zestawów hydroforowych w 3 hydroforniach wolnostojących

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Demontaż zestawów hydroforowych w 3 hydroforniach wolnostojących.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udziela Pan Zdzisław Socha, Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Termin składania ofert do dnia 04.07.2017 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 04.07.2017 r., godz.10:00. Realizacja robót w 2017 r. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.