Odczyt wodomierzy

W dniach od 27 czerwca 2017r. do 05 lipca 2017r. w godzinach 17°° - 20³° będą wykonywane na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe terminy dla poszczególnych budynków zostaną podane w ogłoszeniach, które zostaną wywieszone w gablotach na klatkach schodowych. Prosimy osoby, które nie będą obecne w domu w podanym terminie o kontakt z Gospodarzem budynku lub Działem Eksploatacji Spółdzielni celem umówienia się na indywidualny odczyt urządzeń.

Telefon kontaktowy 22 612-56-66 lub adres e-mail info@smo.waw.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem GZM (§ 21, pkt 8) lokale mieszkalne nieudostępnione do odczytu będą rozliczane w formie ryczałtu, który wynosi 8 m³ na osobę w skali miesiąca za zimną wodę ze ściekami i 4 m³ na osobę w skali miesiąca za podgrzanie wody. W przypadku lokali niezamieszkałych ryczałt ten wynosi odpowiednio; zimna woda i kanalizacja 8 m³ za lokal, podgrzanie wody 4 m³ za lokal. Pełna treść regulaminu.