Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie działając zgodnie z § 106 ust. 10 Statutu zwołuje:

  • na dzień 19 czerwca 2017 r. I część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” dla członków Spółdzielni zamieszkałych w obrębie nieruchomości I obejmującej budynki przy ul. Komorskiej 4, 8 i 10; Łukowskiej 15 i 17; Ostrobramskiej 82 i 84 i Tarnowiecka 3;
  • na dzień 22 czerwca 2017 r. II część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” dla członków Spółdzielni zamieszkałych w obrębie nieruchomości II obejmującej budynki przy ul. Łukowskiej 3, 5, 7 i 9 oraz Ostrobramskiej 78 i 80.
  • na dzień 26.06.2017 r. III część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Ostrobramska” dla członków Spółdzielni zamieszkałych w obrębie nieruchomości III obejmującej budynki przy ul. Jarocińskiej 1, Łukowskiej 4,6,8 i Witolińskiej 2, 4, 5, 6 i 8.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia Członków odbędą się w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie o godz. 1700

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenia można zapoznać się również w zakładce E-BOK.

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o WZ 06.2017.doc38 KB