Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na lokale"

Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 18.05.2017r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Witolińska 4 m 2A , o pow. 20,97 m2, składającego się z 1–go pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, parter.

Cena wywoławcza czynszu najmu 700,00zł

Najemca obowiązany będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy najmu, na wskazane konto Spółdzielni, kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu. Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie:
1. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
2. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów,
3. wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni , pok. Nr 15 w terminie do dnia 17.05.2017r. do godz. 1200

Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”