Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na oprawy energooszczędne ledowe sterowane czujnikami mikrofalowymi ruchu/światła w budynkach Łukowska 3, 5, 7, 9, Ostrobramska 78, 80.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają Pan Zdzisław Socha - Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23.000 zł

Termin składania ofert do dnia 19.04.2017 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 19.04.2017 r., godz.10:00.

Realizacja robót w 2017 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.