Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnego systemu nadzoru wizyjnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Kompletnego systemu nadzoru wizyjnego terenu zewnętrznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 – Dział Eksploatacji. Informacji dodatkowych udzielają - Pan Roman Piekarski Dział Eksploatacji, tel. 22 612 56 66 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 75.000,00zł Termin składania ofert do dnia 13.04.2017 r., godz. 9:30. Termin otwarcia ofert 13.04.2017 r., godz. 10:00. Realizacja robót w 2017 r. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.