Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 17 do Decyzji i Postanowień PSP.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Roboty budowlano-instalacyjne dostosowujące budynek Łukowska 17 do Decyzji i Postanowień PSP.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają Pan Zdzisław Socha oraz Pani Wanda Melon – Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 35.000 zł Termin składania ofert do dnia 04.04.2017 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 04.04.2017 r., godz.10:00. Realizacja robót w 2017 r. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.