Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na lokale"

Pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 30.03.2017r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy: OSTROBRAMSKA 80 M 94 pow. użyt. – 46,90 m2 - lokal składa się z : 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju IX piętro.

Cena wywoławcza - 272864zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

  1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej wniesienia,
  2. zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej , jeżeli uczestnik przetargu nie jest członkiem Spółdzielni ,
  3. wniesienie wadium w wysokości - 1.000 zł. na konto Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 (dowód wpłaty należy dołączyć do oferty)
  4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
  5. inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni, smo.waw.pl

Oferty można składać w terminie do dnia 29.03.2017r. do godz. 12:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. (22)612-56-66 lub na stronie internetowej Spółdzielni smo.waw.pl