Podatki i opłaty lokalne

SM „Ostrobramska” celem przypomnienia informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn.zm). Z zapisu art.3 ust. 5 ww. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie, odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

W związku z powyższym, właściciele lokali wyodrębnionych, winni złożyć w Urzędzie Dzielnicy informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN – 15, Druki w formie plików można ściągnąć i wypełnić aktywnie ze strony Urzędu m. st. Warszawy http://www.um.warszawa.pl

Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, podajemy powierzchnie wspólne w poszczególnych nieruchomościach wielobudynkowych.

Nieruchomość N 1 – powierzchnia wspólna w budynkach wynosi 11.094,89 m2. Nieruchomość 1 obejmuje budynki: Komorska 4; Komorska 8; Komorska 10; Łukowska 15; Łukowska 17; Ostrobramska 82; Ostrobramska 84; Tarnowiecka 3 (z obrębu 3-05-17 dz. ew. 11/7; 11/8; 11/9; 11/11; 11/12; 11/13, KW WA6M/0021042/1).

Nieruchomość N 2 – powierzchnia wspólna w budynkach wynosi 10.421.65 m2, Nieruchomość 2 obejmuje budynki: Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 7, Łukowska 9, Ostrobramska 78, Ostrobramska 80 (z obrębu 3-05-18 dz. ew. 6/6,6/7,6/11 (KW WA6M/00 195913).

Tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 716) ogłoszony został w dniu 25 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r.

W załączeniu znajdą Państwo dodatkową informację z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

ZałącznikWielkość
Informacja z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe (pdf)948.57 KB