Zmiana Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni

SM „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 36 Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska” z dnia 28.11.2016r. zmieniony został Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni, opłat za używanie lokali oraz obowiązków Spółdzielni i jej Członków w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w SM „Ostrobramska” w Warszawie. Z treścią niniejszego Regulaminu obowiązującego od dnia 01.01.2017r. można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni lub w godzinach przyjęć interesantów w Dziale Prawno-Organizacyjnym pok. 3 i 4.