Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Dział Czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” zwraca się ponownie z prośbą do wszystkich użytkowników lokali, którzy przy regulowaniu należności czynszowych nie korzystają z książeczek opłat, o złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 21.10.2016r.

Oświadczenie powyższe można złożyć bezpośrednio w Dziale Czynszów Spółdzielni w godzinach przyjęć interesantów lub przesłać na adres internetowy info@smo.waw.pl
Ogłoszenie nie dotyczy osób, które w poprzednich latach złożyły stosowne oświadczenie o rezygnacji.