Informacje o wysokości zadłużenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 z 28.02.2007 r. Zarządu SM „Ostrobramska”, w dniu 06.10.2016 r. wywieszone zostaną informacje o wysokości zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali.

Wyżej wymieniona informacja uwzględniać będzie zaległości zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2016 r.

Prosimy o uregulowanie płatności do dnia 30.09.2016 r. – liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie lokalu w Spółdzielni. Informacje dotyczące stanu konta opłat za użytkowanie lokalu można uzyskać w Dziale Czynszów – pokój nr 9 lub telefonicznie 22 612-53-15.